test banner

Video-prezentácia lisovne

04.05.2016 | Novinka
Lisovanie hliníkových dielov na mechanickom transferovom lise Arisa 630t Viac informácií

Nová výrobná hala

06.03.2015 | Novinka
Výstavba novej výrobnej haly pre lisovanie oceľových a hliníkových dielov ukončená. Viac informácií

Vysoko pevnostné materiály

Do svojho výrobného programu spoločnosť Kovmech zaradila aj materiály s vyššou pevnosťou. K dispozícií sú lisy aj s automatickým podávaním pre strihanie a plošné tvárnenie vysoko pevnostných materiálov.

vysoko-pevnostný materiál