Video-presentation

04.05.2016 | News
Stamping of the aluminium parts on mechanical transfer press machine Arisa 630t More info

New production hall

05.11.2014 | News
More info

Nová výrobná hala, line H

Reorganizácia výrobných priestorov v hale C vytvorila priestor pre osadenie 3 nových mechanických lisov s automatickým podávaním materiálu. Do týchto priestorov sa presunula aj údržba nástrojov. Týmto sa vytvorili výrobné kapacity pre zvýšenie objemu výroby.